Tanúsítványok

EK Típusvizsgálati tanúsítvány

(magyar) 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet szerint villamos termékek biztonságáról TÜV Rheinland (2013.11.20.), (angol) 2006/95/EC direktíva alapján TÜV Rheinland (2013.11.20.)

Megfelelőségi tanúsítvány

(magyar) 62/2006. (VIII.30.) GKM rendelet szerint az elektromágneses összeférhetőségről TÜV Rheinland (2013.11.20.), (angol) 2004/108/EC direktíva alapján (EMC) TÜV Rheinland (2013.11.20.)

Gyógyászati villamos készülékek 

ORKI (2008.09.26.)

ÁNTSZ-OKI 

kémiai légszennyező anyagok és biológiai ágensek vizsgálata (2012.12.07.)

ORKI vizsgálati jkv

A készülék megfelel a Gyógyászati villamos készülékek szabályozásainak.

Általános biztonsági követelmények

93/42/EGK  - 16/2006. (III. 27.) EüM r.

EMC  - megfelelőség 

(2004/108/EK - 62/2006. (VIII. 30.) GKM r.)